De unde ati aflat despre noi?
 

Parteneri

Адвокатский кабинет Титаренко Олеси Валерьевны

 
PDF Imprimare Email

Oportunitatea acordării unei asistenţe juridice profesioniste şi de calitate, este una din condiţiile necesare pentru rezolvarea cu succes a oricărui litigiu!Cabinetul avocatului Alexandru Bernaz ofera asistenţă juridică atât persoanelor fizice cît şi persoanelor juridice. Asistenţa juridică în acest caz, poate avea loc ad-hoc şi în baza deservirii prin abonament.

SERVICII DE COLECTARE

În prezent Republica Moldova se înfruntă cu problema de nerecuperare a datoriilor. Conflictele legate de această problemă, este un fenomen real în societatea noastră. Fiecare caz de nerecuperare a datoriei necesită o analiză juridică corectă. Servicii juridice de recuperare a datoriilor se numesc servicii de colectare.

Cabinetul avocatului Alexandru Bernaz, acordînd servicii de colectare, oferă suport juridic la recuperare a datoriilor persoanelor fizice şi de colectare a datoriilor persoanelor juridice de la etapa consultării prealabile pînă la recuperarea reală a datoriei.

Servicii de colectare includ:

 • consultaţii verbale şi în scris cu privire la recuperare a datoriilor, elaborarea tacticii de conducere a cazului şi construirea relaţiilor cu debitorul;
 • analiza bazei probatorii ale creditorului, a contractul de împrumut şi altor documente care confirmă formarea datoriei;
 • formularea şi expedierea pretenţiilor pe numele debitorului, cu cerinţa privind recuperarea datoriei;
 • pregătirea şi depunerea cererilor de chemare în judecată referitor la recuperarea datoriilor de la debitor;
 • reprezentarea intereselor clientului în cadrul examinării cazului în instanţele de judecată;
 • în cazul întrării în vigoare a deciziei instanţei, depunerea unei cereri de întentare a procedurii de executare şi conlucrarea cu executorul judecătoresc în vederea încasării datoriei de la debitor;
 • consultaţii cu privire la calificarea acţiunilor debitorului în vederea prezenţei elementelor constitutive ale infracţiunii, depunerea cererilor corespunzătoare înorganele de drept, cît şi reprezentarea ulterioară a intereselor clientului în aceste organe.

Preţul serviciilor de colectare se determină individual şi depinde de volumul şi termenul datoriei.Adresîndu-vă la noi veţi putea evita un şir de dificultăţi şi să rezolvaţi problemele legate de recuperarea datoriei prin toate mijloacele legale posibile.În afară de serviciile de colectare, cabinetul avocatului Alexandru Bernaz oferă o gama largă de servicii juridice şi anume:

Pentru persoane juridice:

 • Asistenţă juridică complexă;
 • Sprijin juridic la încheierea contractelor;
 • Apărarea intereselor în organele de control;
 • Reprezentarea intereselor în materie penală şi administrativă;
 • Asistenţă juridică în domeniul dreptului muncii, fiscal, civil, bancar, vamal, dreptului funciar;

Pentru persoane fizice:

 • Asistenţă juridică la încheierea tranzacţiilor;
 • Repararea prejudiciului material şi moral;
 • Asistenţă juridică, îndreptată spre protecţia drepturilor consumatorilor, inclusiv lucrul legat de înaintarea pretenţiilor şi a cererilor de chemare în judecată;
 • Cazurile de succesiune, legate de stabilirea faptului de acceptare a succesiunii, recunoaşterea nevalabilităţii testamentului, cu stabilirea unei cote obligatorii din succesiune, cu restabilirea termenului de acceptare a succesiunii, cît şi alte aspecte juridice;
 • Aspecte de ordin juridic referitoare la procedurile de executare: o evaluare juridică a acţiunilor executorilor judecătoreşti, consultarea şi pregătirea documentelor necesare, contestarea acţiunilor şi actelor emise de executorii judecătoreşti, recuperarea prejudiciului cauzat prin acţiunile executorului judecătoresc;
 • Servicii juridice în domeniul:

1. Dreptul muncii - recuperare a salariilor şi a altor plăţi, restabilirea la locul de muncă, recuperare a carnetului de muncă şi alte aspecte juridice;

2. Dreptul familiei - divorţul, încasarea pensiei de întreţinere, stabilirea locului de trai a copilului, împărţirea bunurilor, stabilirea paternităţii, decăderea în drepturile părinteşti şi alte probleme juridice;

3. Drept civil - recunoaşterea nulităţii tranzacţiilor, recunoaşterea dreptului de proprietate, apărarea onoarei şi demnităţii şi alte probleme juridice;

4. Drept penal - reprezentare intereselor la orice etapă a procesului penal, pregătirea şi depunerea de cereri, demersuri şi plîngeri împotriva acţiunilor şi actelor organului de urmărire penală şi alte aspecte juridice;

5. Dreptul locativ - recunoaşterea dreptului de proprietate asupra încăperii de locuit, declararea ordinului de repartiţie ca find nevalabil, aspecte legate de evacuarea sau instalarea în încăperile de locuit, contestarea refuzului de a privatiza încăperile de locuit şi alte aspecte juridice;

6. Drept administrativ - probleme legate de legalitatea sancţiunilor administrative, contestarea acţiunilor sau inacţiunilor reprezentanţilor organelor de stat şi alte aspecte juridice.